PGS.TS. VŨ THỊ PHỤNG

Đăng lúc: 2018-07-28 06:09:14 - Xem: 3

Chuyên môn:

- Nghiên cứu Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam;

- Nghiên cứu và giảng dạy khoa học hành chính;

- Nghiên cứu và giảng dạy văn bản học và lưu trữ học; quản trị văn phòng.

Kinh nghiệm công tác:

- Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Văn bản và Hành chính học – Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; 

- Nguyên Chủ nhiệm Khoa Lưu trữ học và quản trị Văn phòng – Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn;

-  Phó Chủ tịch Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam;

-  Tổng thư ký Hội Văn thư Lưu trữ Việt Nam;

- Trưởng ban Hợp tác nghiên cứu và đào tạo quản trị doanh nghiệp;

- Tổng Biên tập Tạp chí Dấu ấn thời gian.