PGS.TS. NGÔ THÀNH CAN

Đăng lúc: 2018-07-28 06:09:32 - Xem: 3

Chuyên môn:

- Nghiên cứu khoa học hành chính;

- Nghiên cứu và giảng dạy về quản trị nhân sự;

- Nghiên cứu và giảng dạy về kỹ năng mềm, kỹ năng nghiệp vụ hành chính.

Kinh nghiệm công tác:

- Nguyên Phó Trưởng khoa Khoa Văn bản và công nghệ hành chính – Học viện Hành chính Quốc gia;

- Thành viên Hội đồng khoa học của Viện Khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ;

- Phó Trưởng khoa Khoa Tổ chức và Quản lý nhân sự - Học viện Hành chính Quốc gia.

 

Chu Van C