Hướng dẫn quản trị website Vietcorp

Đăng lúc: 2018-12-28 22:12:28 - Xem: 111

Vietcorp.Top - Hướng dẫn quản trị website bán hàng, quản trị website tin tức, quản trị nội dung cho website của Vietcorp. Hỗ trợ trực tiếp qua số hotline O97.11OO.62O

I - CẤU HÌNH WEBSITE

image 2018-12-29-00-58-59-31
Cầu hình website
 
image 2018-12-29-01-58-46-45
Cấu hình giao diện website

II - QUẢN LÝ SẢN PHẨM

image 2018-12-29-03-55-14-43
Quản lý danh mục sản phẩm

 

image 2018-12-29-03-55-32-67
Thêm sản phẩm mới
(Tab thuộc tính, seo và hình ảnh nên có đầy đủ nội dung)

III - QUẢN LÝ TIN TỨC

image 2018-12-29-03-50-05-23
Quản lý danh mục tin tức (cho phép lấy link gắn vào menu ngang)

 

image 2018-12-29-03-50-58-12
Thêm tin tức mới

IV - QUẢN LÝ MENU

image 2018-12-29-01-49-40-59
Cách lấy đường dẫn danh mục tin tức
 
image 2018-12-29-01-49-47-92
Cách lấy đường dẫn danh mục sản phẩm

Quản lý menu ngang

image 2018-12-29-01-50-57-18
Màn hình tạo menu ngang (lấy đường dẫn như 2 hình trên)

Quản lý danh mục trái

image 2018-12-29-01-51-04-22
Màn hình tạo danh mục cột bên trái website (Lấy đường dẫn như 2 hình trên)

V - QUẢN LÝ ĐẶT HÀNG

image 2018-12-29-03-48-19-47
Quản lý đơn đặt hàng

VI - QUẢN LÝ QUẢNG CÁO

image 2018-12-29-03-48-52-34
Cho phép tạo và chỉnh sửa banner quảng cáo, vị trí hiển thị quảng cáo

VII - HƯỚNG DẪN LÀM SEO WEBSITE

image 2018-12-29-03-49-25-30
Tạo sitemap và xem sitemap

hướng dẫn quản trị websitehướng dẫn quản trị nội dung websitehướng dẫn quản trị website bán hànghướng dẫn quản trị website tin tức